Skyttercamp

Arrangøren vil legge til rette for skyttercamp (se rødt markering på kart) på Bestemorenga under årets stevne. Skyttercampen er lokalisert til skistadion der det var parkering i fbm LS2011. Det legges opp til vognplasser på ca 100m2 pr enhet (bil, vogn og evt fortelt).Teltplasser lokaliseres på egnet sted i tilknytning til skyttercampen. Toaletter, samt drikkevann, vil være tilgjengelig på skyttercamp og skytterhuset.
kart camp
Det vil ikke være muligheter for tilkobling til strøm!
Priser for innkvartering:
1 vognplass kr 550,-
1 teltplass kr 250,-
Alle henvendelser i forbindelse med innkvartering som organiseres av Landsdelskretsstevnet 2016 skal skje til følgende e-post adresse: nnm2016skyting@gmail.com
Henvendelser til kommersielle aktører, slik som hoteller, ordinære campingplasser, etc, skjer direkte til den enkelte aktør. Landsdelskretsstevnet 2016 har avtale med Skagen Hotell som stevnehotell.
Frist for bestilling av plasser:

Når det gjelder skyttercamp som organiseres av Landsdelskretsstevnet 2016, så er påmeldingsfristen satt til 1. juni. Det skal være lagvis påmelding, jf påmeldingsskjema som sendes ut sammen med invitasjon til stevnet.

 

Betaling:

Faktura for skyttercamp sendes skytterlagene etter 1. juni. Detaljer kommer med invitasjon til stevnet.

 

Innrykk:

Skyttercampen åpner for innrykk 28. juni kl 16.00 og må senest være fraflyttet i løpet av lørdag 2. juli 2016.

Påmeldingskjerma tilsendes skytterlagene sammen med invitasjon til stevnet og kan også lastes ned her.