Informasjon

Påmelding Skyttercamp

Vi har mottatt endel enkelt-påmeldinger til Skyttercampen. Vi minner om at påmelding til campen skal skje lagvis via tilsendte påmeldingsskjema. Skjemaet kan også lastes ned fra våre hjemmesider www.bodo-ostre.no/nnm-2016/skyttercamp/

Enebolig til leie

(NB! NNM2016 formidler kun infomrasjon om utleie. All kontakt skal skje direkte mellom leier og utleier)

Stor/ny enebolig med 11 sengeplasser til utleie under NNM. Huset ligger ca 3 km fra skytterbanene på bestemorenga, er det av interesse så ta kontakt med

Karsten Nestvold

90181699