Skytterhuset utleid 16 og 17 oktober

Skytterhuset er leid ut til Innstarnda idrettslag lørdag 16.oktober. Søndag 17.oktober er både skytterhus og skytehall utleie til Salten skyttersamlag(ungdomssamling).