Stevnetelefon

Bodø Østre har nå fått en egen permanent stevnetelefon, nummeret til denne er 948 81 206. Dette nummeret kan dere gjerne lagre slik at dere har det tilgjengelig.

Telefonen skal betjenes på stevnedagen(e) slik at endringer på skytetid, avmelding etc. som skjer etter at påmelding i MittDFS er avsluttet kan meldes hit. Endringer før stevnedagen(e) ber vi om at gjøres på MittDFS.

Telefonen skal ligge på lading i arkivrommet på Bestemorenga slik at den alltid er klar til bruk når vi kommer til stevner.

Hilsen Katarina