Storviltprøven på Bestemorenga hver mandag og onsdag fra kl 17:30

Skytingen gjennomføres på Bodø Østre sin 100m- bane oppe på Bestemorenga.