Styremøte 14. mars

BØS har styremøte mandag 14. mars

– Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende senest fredag 11. mars
– Sendes på mail til leder Svein Andreassen – s-johaan@online.no