Terminliste BØS 2022

Terminliste 2022.

Pga situasjonen med Covid-19 kan det komme endringer. Dette informeres det fortløpende om på vår hjemmeside og facebook-side.