Tidtabell

Endelig tidstabell NNM skyting  2016 – Bestemorenga

NB! På feltskytingen vil 3 lag ha samtidig opprop – dette gjelder Militær- og Grovfelt. Samtlige skyttere bes være ute i tilstrekkelig tid slik at alle er tilstede ved sitt opprop. 

Oppropslister finnes i menyen Tidtabell/Oppropslister.

Siste revisjon 20.06.16

tidtabell_endelig

Tidtabell revidert 20.06