Våpen til salgs

Sauer og Krag + diverse annet skytterutstyr til salgs – se Finn.no – kode 56664906
Også mulighet for ca 1000 skudd til Sauer – selges sammen med våpenet.

Kontakt:

Harry Henriksen
harhenr@gmail.com
harhenr@hotmail.com
97013925