Viktig informasjon Kirkhaugen

Styret har enstemmig besluttet at miniatyrbanen på Kirkhaugen stenges permanent, med øyeblikkelig virkning, grunnet utfordringene med rikosjetter.

Styret oppfatter ikke at vi har en garanti for at de tiltak som er gjennomført er sikre nok. Politiets pålegg er gjennomført, men vi velger likevel å stenge for å være 100% sikre på at vi ikke får alvorlige personskader.

De som ønsker å skyte siste runde med HeliTeam oppfordres til å dra til Sulis for skyte torsdag eller fredag.

Samlagstevnet innendørs forsøkes flyttet – nærmere informasjon kommer.

Ungdomsutvalget jobber med alternativ trening for ungdommene.

Anlegget på Kirkhaugen kobles ned, og nøkler SKAL leveres til leder av eiendomsutvalget så snart som mulig. Kun de som skal jobbe med nedrigging og utvalgsledere kan beholde sine nøkler inn til videre.

Styret beklager at miniatyrbanen nå stenges, men håper alle er med på å sette energien inn på å få den nye hallen ferdig så raskt som mulig.

Katarina G. Strand, leder Bodø Østre skytterlag.