Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga 14.-15. januar