Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga 11.-13. desember