Omkjøring via Bertnes til Bestemorenga

Soløyvannsveien stengt for gjennomkjøring v/Urstabben/Modellflybanen i perioden 10.12-13.12.2019

Omkjøring via Fylkesveg 7492 med innkjøring fra Mørkved/Bertnes.