Oppbevaring av skytebagger/utstyr på Bestemorenga 11.-13. desember

Forsvaret bruker deler av skytterhuset onsdag, torsdag og fredag (11.-13. desember). I den forbindelse må skytebagger og evt. annet utstyr oppbevares i skytehallen slik at det ikke er i veien inntil forsvaret har forlatt skytterhuset fredag.