100m på bestemorenga opptatt mandag 17. juni

100m-banen på bestemorenga er opptatt mandag 17. juni fra kl. 16:00 grunnet privat arrangement