Praktisk info NNM 2019

  • Påmelding til samlagsskyting: Frist for dette er torsdag 27/6 kl. 17:00 – Det vil bli slått opp oppslag på skytebanen. Hvis noen allerede nå ønsker å sende inn lag, så gjøres dette til trondenes@skytterlag.no
  • Ankomst til Harstad: Vi ber om at alle som har med campingvogn, først kjører til skyttercampen og parkerer vognen, og ikke drar denne opp til skytebanen. Dette fordi det vil bli problematisk å snu. Vi vil også sette et skilt i bunnen av bakken, der dette blir informert om.
  • Skyttercamp: skyttercampen åpner tirsdag 25.juni – den har åpen tirsdag fra 1700 – 2100. Innrykk etter dette skjer onsdag 26.juni fra 1200 til 2300, og torsdag 27.juni fra 0800 – 1600. Innrykk utover disse tidspunktene, må avklares med campingansvarlig, Idar Johnny Kjøsnes – tlf 900 30 641.
  • Strøm på skyttercamp: Da har vi fått prisen fra Totonor som administrerer strøm på campen. Dette blir 400,- pr enhet, kostpris. Pris for strøm betales ved ankomst til skyttercamp, mottaksansvarlig på campingen vil da ha kortterminal for betaling.
  • Uttak av skytebok: Uttak av skytebok vil foregå på skytebanen, i 2.etasje på Heggenkollen (Det store huset på toppen). Sekreteriatet vil ha følgende åpningstider: Tirsdag 1700 -> 2000. Onsdag 0730 -> 0900., onsdag 1200 -> 1700. Torsdag 0700 -> 1700. Fredag 1000 -> 1800. Lørdag 1000 -> 1400
  • Feltopplegg og skytetider: Se www.dfs.no/nnm
  • Resultatside og oppropslister for felt og bane: Se «Live resultat» på www.dfs.no/nnm
  • Skyttere som skal skyte på ledig plass: Hvis dere har skyttere som skal skyte på ledig plass, så må disse stille opp på morgenen, og skyte på ledig plass. For at logistikken rundt begerlister og lignende skal gå så lett som mulig, så må skytterne skyte før klassen er ferdigskutt i alle disipliner.

Evt. spørsmål sendes til trondenes@skytterlag.no