Endringer i subsidier

Subsidiene for ammunisjon viser i regnskapet pr 30/6 et forbruk på ca 175.000,- mot budsjettert for hele regnskapsåret 150.000,-

Prognose for resten av regnskapsåret viser at totale subsidier kan komme opp i  235.000,-, noe som vil medføre et overforbruk på 85.000,- i fht budsjett.

På bakgrunn av dette har styret i styremøte vedtatt med virkning fra 9/7 å fjerne subsidier på 6.5, .22 ammunisjon og ladekomponenter for senior og veteran ut inneværende regnskapsår (30/9-15).

For ER/J reduseres subsidiene slik at pris pr skudd blir kr 3,36 (pris uten subsidier er 6,72).

Kaliber .22 for ASP/R blir ikke berørt av endringene.