Forandring i Terminlisten!

Skogsløpet er flyttet frem til torsdag 20. August. Kl. 17.30.
Velkommen!

Hilsen Skogsfeltutvalget