Forsvaret på Bestemorenga mandag 15.06 og onsdag 17.06