Organisasjonsmedaljen 8. juli

Det skytes om organisasjonsmedaljen den 8. juli hos følgende lag:
  • Beiarn
  • Lakså
  • Gildeskål
Styret i BØS oppfordrer alle medlemmer til å ta seg en tur til en av arrangørene for å skyte om organisasjonsmedaljen. Jo flere deltakere jo flere medaljer og stjerner!
Følg med på info fra lagene vedrørende påmelding.