Oppstart storviltprøven

Storviltprøven vil ha oppstart i løpet av august. Eksakt dato kommer.