Informasjon fra styremøte 28.10.2020

Hei, alle sammen i BØS.

Under følger viktig informasjon fra styremøtet 28.10.

Korona-regler:

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det ikke ble overholdt avstandskrav på dobbeltstevnet i helga som var, blant annet.

Vi vil derfor minne om at dere må følge de regler og oppfordringer som gjelder, samt at hver enkelt er ansvarlig for å si ifra dersom noen ikke overholder f.eks. avstand. Dette skal gjøres på en hyggelig måte, og ingen får lov å reagere med sure miner!

Oppdaterte regler for aktivitet i DFS finner dere her: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

Utleie av innendørsbanen:

Det ble på styremøtet 28.10.2020 vedtatt at Innstranda skiskyting kan få disponere innendørsbanen mandager mellom 17.30 og 19.00. De disponerer da hele banen, dette slik at vi unngår problemer i forhold til covid-19-problematikken. I tillegg må de rette seg etter de korona-tiltak som enhver tid gjelder.

Vi vil legge ut nærmere informasjon om de inngår avtale med oss om trening mandager.

Vedrørende oppbevaringsreol til skytebagger:

Styret vil her presisere at det IKKE er faste plasser eller mulighet for å reservere seg plass ved å f.eks legge igjen en jakke, vannflaske eller lignende.

Prinsippet er førstemann til mølla og er det fullt må du ta med baggen hjem.
Det skal ikke lagres bagger under benker eller andre steder på skytterhuset.
Det kommer etterhvert opp flere hyller slik at kapasiteten blir bedre.

Lagjakker:

Frist for å bestille lagjakker i denne runden blir 18.11, bestillingskjema finner dere her: https://bodo-ostre.no/lagjakker-tilgjengelig-for-proving-pa-bestemorenga/

Skytterfesten:

Det blir ikke avholdt skytterfest i 2020.
Det nye styret får i oppgave å bestemme om det skal arrangeres en utsatt fest over nyttår/til våren igjen.

Årsmøte:

Vi oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøtet den 18.11 klokken 18.00.
Dessverre ble det ikke middag i år som først planlagt, men vi håper dere vil komme selv om det bare blir en kopp kaffe og litt twist servert! Vi sørger for å plassere ut stoler og bord slik at avstand kan opprettholdes.

Med vennlig hilsen
Styret v/Katarina