Informasjon fra styret

Hei, alle i Bodø Østre skytterlag!

Styret i Bodø Østre har i dag hatt et kort styremøte der gjennomføring av stevner, terminliste og tema rundt dette har vært på dagsorden.

Det er i forbindelse med dette publisert et egen sak om regler ved deltakelse på stevner hos oss og det er lagt ut innbydelse til de to første åpne stevnene vi skal arrangere. Ber om at alle setter seg godt inn i reglene før dere kommer på stevne.

Terminlisten til laget vil bli oppdatert med de endringer som er gjort på samlagets terminliste – ellers går treninger og interne stevner som planlagt slik de står oppført i dag. Unntak er første internstevnet på 100 m – her kommer det en endring på dato.
Skytingens dag og storviltprøven utsettes inntil videre.
Revidert terminliste for banesesongen vil legges ut fortløpende, når det gjelder innendørssesongen vil det komme nærmere oppdatering/revidering til høsten.

Påmelding til de første stevnene legges ut i dag. Vi anmoder medlemmer av BØS om å skyte på fredag på de åpne stevnene.
Husk at det kun er mulig med forhåndspåmelding til stevner, dette gjelder både åpne og interne stevner.

Følg med på våre nettsider og Facebook for eventuelle endringer og oppdatereringer, vi publiserer nyheter fra oss fortløpende.

Minner også om at det nå er mulig å bestille lagjakker og t-skjorter, frist 25. mai. Se egen info om dette.

Til slutt vil vi ønske alle en fin 17. mai, vi håper vi kan invitere på kake og kaffe som vanlig igjen til neste år!

Hilsen styret i BØS.