Lagmesterskap 100 m

Vi gratulerer lagmesterne på 100m. 

Klasse R: Carina Ysland 343. 

Klasse ER: Vegard Ysland 350. 

Klasse J: Ingvill Tobiassen, 350 som vant med antall indre over Sander B Ellingsen også han 350. 

Klasse V65: Magne Drægni 344. 

Klasse V73: Alf Tobiassen 347