Landskytterstevnet 2016

VELKOMMEN TIL LANDSSKYTTERSTEVNET 2016

Øvre Målselv skytterlag inviterer med dette skyttere, deres familier og reisefølge til begivenhetsrike dager i Øverbygd i Målselv i tiden 29. juli – 5. august 2016.

Det er 6. gangen Landsskytterstevnet arrangeres på Råvatn skytebane i Øverbygd og 7. gangen i Målselv totalt. Også i år vil militært NM være en del av LS.

Stevnet åpnes formelt med åpningsseremoni fredag 29. juli kl 2000 på Råvatn skytebane. Vi avvikler baneskytingene på samme arena som før, og denne er betydelig oppgradert de siste årene og framstår som en meget moderne arena. Grovfelten gjennomføres som tidligere i Mauken skytefelt og finfelten i tilknytning til baneanlegget på Råvatn. Sammen med skytterradio, storskjerm og resultattavler satser vi på å gi en best mulig resultatservice.

Skyttercampen vil ved dette stevnet bli etablert på «Skogstadjordene», som ligger i gangavstand fra skytebanen. Her vil det også bli tilbud om strømtilkobling. Forlegningskapasitet blir det ved kaserner i Maukstadmoen leir og Filmcamp AS (i samme område). Dessuten blir det muligheter for romleie i Målselv Fjellandsby, Rundhaug gjestegård, Bardufoss hotell, Bardufosstun. Målselvfossen og Haraldvollen kan også være aktuelle steder.

I tillegg vil det bli privatutleie av hus og leiligheter. For spørsmål om skyttercamp/ innkvartering, ta kontakt med vårt stevnekontor eller e-post: innkvartering@ls2016.no

Klikk her for mer informasjon om camping, samt bestilling av camping

Ved skytebanen utvides nå parkeringsanlegget til å kunne ta store deler av bilparken. Parkeringsplassen ligger like ved inngangen til selve arenaen.

Vår målsetting er at årets Landsskytterstevne skal bli en spennende og positiv opplevelse både for skyttere og de som tar turen som ferie. Det vil bli et variert kulturprogram, og god og tradisjonsrik mat vil være å få kjøpt i arenaområdet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi et godt sportslig tilbud til skytterne og skape ei trivelig ramme rundt arrangementet. Vårt mål er å få mange til å ta turen til Målselv for å delta på årets Landsskytterstevne. Sammen skal vi vise at Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en vital og kraftfull organisasjon.

Påmelding til årets stevne skjer på initiativ fra DFS, som sender ut egen sak på dette, men her nevnes likevel at det skjer via DFS nettside: http://www.dfs.no/paamelding-ls-2016.

Påmeldingsfrist: 15. juni 2016, med frist for etteranmelding 1. juli 2016.

Velkommen til begivenhetsrike dager i Øverbygd i Øvre Målselv!

Med skytterhilsen Vidkunn Haugli (s) Hovedkomiteens leder