Grovfelt og 200m

Oppropsliste Grovfelt og 200 m

NB! Oppropslister pr 20.06 – endringer kan forekomme for etteranmeldte skyttere. Se Oppropslister på arenaen eller lagvise lister for endringer etter 20.06. Klikk her for Grovfelt – klikk her for Bane 200m

Viktig informasjon angående oppropstider feltskyting:

Tre og tre lag har opprop på samme klokkeslett. Samtlige skyttere bes kontrollere sin oppropstid og møte i henhold til oppgitt klokkeslett!

Listen er sortert på skytterlag. I vedlagte PDF kan man søke i oppropslisten ved hjelp av Ctrl+F.

Skyttere på venteliste er markert med rødt. Disse møter til publisert oppropstid som er første lag i klassen. Skytteren skyter så på ledig skive.

Skogsløp er publisert i egen liste – se under menyen NNM2016/Oppropslister

Revidert 20.06 – Oppropsliste 200m_Grovfelt PDF