Oslo Open 2016

21 skytter fra Salten er påmeldt helgens stevner i Oslo Open – hvorav 15 er fra Bodø Østre.

Vedlagt er oppsatte skytetider og sted for samtlige skyttere. Vi ønsker alle lykke til!

osloopen