Blog

Logo BØS

Skytingens dag

Velkommen til en hyggelig dag sammen med oss på Bestemorenga søndag 13.05.2018 kl.11-14 på vår bane. Her kan alle i familien prøve å skyte, både store og små. Vi serverer kaffe, saft og vafler. Diplom til alle.   Hilsen Bodø Østre skytterlag

Bestemorenga stengt for trening på dagtid

Bestemorenga er stengt for trening på dagtid hverdager frem til annen beskjed foreligger! Moldjord har nå startet på sitt arbeid med å gjøre klar grunnen til 15-meters banen. Det vil si at de også kommer til å kjøre masser frem til deponi bak 200 m, og vi stenger derfor banen...

Stevnetelefon

Bodø Østre har nå fått en egen permanent stevnetelefon, nummeret til denne er 948 81 206. Dette nummeret kan dere gjerne lagre slik at dere har det tilgjengelig. Telefonen skal betjenes på stevnedagen(e) slik at endringer på skytetid, avmelding etc. som skjer etter at påmelding i MittDFS er avsluttet kan...

Resultater internkarusell fin-felt

Internkarusell finfelt 2018 Minner om oppdatert tidspunkt for følgende stevner (ref. tidligere opplyst endring av terminlista): Tirsdag 10. april: Ungdomsutvalgets pokal, internkarusell 3 m/finale Onsdag 11. april: Skifelt sprint med start kl. 17:30