Resultater internkarusell etter 2 av 3 stevner

Her følger resultatene etter 2 av 3 stevner i årets feltkarusell for Bodø Østre

 

Internkarusell grovfelt 2019