Reviderte oppropslister

Nye oppropslister for Finfelt_100m, samt Grovfelt_200m NNM2016 er publisert.

Det er utført mindre endringer i Grovfelt_200m.

Finfelt_100m har flere endringer pga links-skyttere på feltskytingen.