Saksliste årsmøte 2021

Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre skytterlag på skytterhuset, Bestemorenga, onsdag 17.11.2021 kl. 17.00. Møtet er annonsert i AN den 25.10.2021, på lagets hjemmesider og Facebook.

Styret har i møte 10.11. foreslått følgende saksliste:

1: Åpning

2: Godkjenning av innkalling

3: Godkjenning av saksliste

4: Konstituering

• valg av møteleder

• valg av referent

• valg av 2 fremmøtte til å underskrive protokoll

5: Årsberetninger 2021

6: Regnskap 2021

7: Budsjett 2022

8: Fastsetting av kontingent 2022

9: Saker til orientering

10: Gjennomgang av saksliste til ombudsmøtet

11: Valg av styre, utvalg og representanter til ombudsmøtet

Vel møtt!

Bodø Østre skytterlag

Styret