DA-midler til LS2011

DA-Bodø har i møte 10.juni innvilget Bodø Østre Skytterlag inntil 1,65 millioner i DA kroner til planlegging og gjennomføring av Landsskytterstevnet i 2011.

Midleneskal særlig benyttes til:

  • Etablering av et sekretariat /stevnekontor
  • Markedsføring av arrangementet, Bodø og fylket
  • Utvikle arrangementskompetanse til større nasjonale arrangementer

Leder av LS2011, Thor-Arne Tobiassen er kjempeglad for DA-styrets beslutning.Landsskytterstevnet har hatt en stor utvikling de siste år.Mange byer og regioner jobber svært så aktivt for å bli arrangør.DA-styrets vedtak er et tydelig signal på at både næringsliv og politikere støtter opp om arrangementet sommeren 2011. Med dette tiskuddet har Bodø Østre skaffet seg tilstrekkelig gjennomføringsevne for et godt arrangement.