Oppgradering til LS2011-arena

Oppgradering av Bestemorenga landsstevnebane til Landsskytterstevnet 2011 er nå i full gang.

Bodø Østre skytterlag tar sikte på at det meste av anleggsarbeidet er utført i løpet av sommeren 2010, hvis alle planer overholdes. Deretter vil arrangøren konsentrere seg om å avvikle LS 2011.

Bodø Østre venter nå i spenning på å høre fra skytterkontoret om det blir elektronikk på all feltskyting. Denne beskjeden bør skytterlaget ha mottatt før sommeren 2009 er over, i følge formannen  i Bodø Østre skytterlag  Svein Andreassen.

En av forutsetningene for at Bodø Østre skytterlag på nytt påtok seg et landsskytterstevne var at ny feltløypa ble lagt rundt Bestemorenga. Etter en grundig befaring høsten 2001 ble det klart at det var mulig å få til en feltløype hvor alle feltdisipliner kunne avvikles, og som tilfredsstilet kravene fra Det frivillige skyttervesen. I tillegg måtte parkeringskapasiteten utvides med 500-600 plasser.

I løpet av høsten 2001og vinteren 2002 ble planene for den kompakte stevnearena på Bestemorenga ferdigstilt, og kostnadsberegnet til rundt 6 millioner kroner. Planene for Bestemorenga kompaktarena kunne presenteres på skyttertinget i Bergen samme år hvor turnus for LS frem til 2015 ble fastlagt. I denne turnus for LS var Bodø og Bestemorenga landsstevnearena tildelt stevnet i 2011.

I et møte høsten 2007 mellom Bodø Østre og representanter for Bodø kommune, samt generalsekretæren i DFS, Kurt Arne Berglund ble det orientert om når utbyggingen skulle settes i gang. Senest oppstart var høsten 2008.

Arbeidet med å bygge ut nye parkeringsplasser tok til i november 2008 og oppdraget var gitt til Elvenes transport og maskin fra Ballangen. Grovplaneringen er for det meste ferdigstilt og i løpet av sommeren 2009 vil utvidelsen være utført.

I planene for avviklingen av feltdisipliner under LS 2011 så venter Bodø Østre nå med å få beskjed fra skytterkontoret om det blir elektronikk i den innledende hovedskyting. Tidligere har denne skyting blitt gjennomført på pappfigurer. For øvrig sto feltløypen for all hovedskyting ferdig til Landsdelsstevnet i 2004 på Bestemorenga. Det som også er nytt er at det skal opparbeides ny stang og feltskytterløype ikke langt fra selve baneanlegget. Dette arbeidet starter like over påske. Her må det bygges ny vei til standplasser for å få inn nødvendig utstyr for avvikling av nevnte disipliner. Også denne oppgaven skal Elvenes maskin utføre. Videre blir selve oppstillingsområdet hvor stevneteltet, og plass hvor skyttere og publikum skal oppholde seg i, utvidet betydelig. I tillegg kommer et betydelig område som er avsatt til de mange kremmere som besøker landsskytterstevnet.

I tillegg til parkeringsplasser så arbeider Bodø bydrift med å legge kloakk og vannledning fra Bestemorenga og ned til byen.  Det betyr at alle fasiliteter, travbanen, Bestemorstua og skytebaneanleggene får tilkobling.