Blog

LS2016 ikke til Bodø

Skyttertinget vedtok lørdag 11 aug. å legge Landsskytterstevnet 2016 til Øvre Målselv. Det forelå to søknader til å arrangere Landsskytterstevnet i 2016, som ifølge turnus skal foregå i Nord-Norge. Både Øvre Målselv skytterlag og Bodø Østre skytterlag søkte stevnet før fristens utløp 1. februar. Endelig beslutning om å arrangere LS i...

Vil ha nytt landsskytterstevne 2016

Bodø Østre Skytterlag vil søke om å få arrangere nytt Landskytterstevne i 2016. Dette ble avgjort i ekstraordinært årsmøte mandag 23. januar. Aller først skal det leveres en søknad, så begynner jobben med å få på plass en hovedkomite. Søknaden må være klar til 1. februar, men om LS 2016 blir lagt til Bodø...

LS i Bodø offisielt åpnet

Under åpningsseremonien samlet et folkehav seg utenfor scenen, lørdag den 30, juli kl 14:00. DFS ønsket å markere dagen med den nødvendige respekt for den situasjon som har oppstått etter hendelsene på Utøya og i Oslo.

Leder av hovedkomiteen berømmer innsats

Lederen for LS2011 Thor-Arne Tobiassen berømmer de mange frivilliges innsats i forberedelsen av Landsskytterstevnet. Vi er selvsagt sterkt preget av hendelsen på Utøya og i Oslo. For mange i arrangørstaben er det lange dager med mye jobbing. Han er tydelig imponert over innsatsviljen og det engasjement de frivillige viser.

Landsskytterstevnet og NC blir arrangert

 Landsskytterstevnet og NC blir arrangert, med den nødvendige respekt for den situasjon som har oppstått etter hendelsene på Utøya og Oslo. Endelig vedtak i Norges Skytterstyre Norges Skytterstyre vedtar at Landsskytterstevnet 2011 gjennomføres med den nødvendige respekt for den situasjon som har oppstått etter hendelsene på Utøya og i Oslo....

Landsskytterstevnet 2011 i Bodø: Hovedsamarbeidspartnere/-sponsorer er nå i boks

Foruten Sparebank 1 Nord-Norge, som også er hovedsponsor for Bodø Østre skytterlag, har LS 2011 inngått avtale med Salten Kraftsamband (SKS), Avisa Nordland og Sambo/City Nord. I rene kontanter utgjør avtalen rundt 1,2 millioner kroner. Pluss andre ytelser. 17.oktober samlet LS2011/ Bodø Østre skytterlag de fire samarbeidspartnerne på SAS-hotellet i...

DA-midler til LS2011

DA-Bodø har i møte 10.juni innvilget Bodø Østre Skytterlag inntil 1,65 millioner i DA kroner til planlegging og gjennomføring av Landsskytterstevnet i 2011. Midleneskal særlig benyttes til: Etablering av et sekretariat /stevnekontor Markedsføring av arrangementet, Bodø og fylket Utvikle arrangementskompetanse til større nasjonale arrangementer Leder av LS2011, Thor-Arne Tobiassen er...

Oppgradering til LS2011-arena

Oppgradering av Bestemorenga landsstevnebane til Landsskytterstevnet 2011 er nå i full gang. Bodø Østre skytterlag tar sikte på at det meste av anleggsarbeidet er utført i løpet av sommeren 2010, hvis alle planer overholdes. Deretter vil arrangøren konsentrere seg om å avvikle LS 2011. Bodø Østre venter nå i spenning...