Category: Arkiv 2008

Landsskytterstevnet 2011 i Bodø: Hovedsamarbeidspartnere/-sponsorer er nå i boks

Foruten Sparebank 1 Nord-Norge, som også er hovedsponsor for Bodø Østre skytterlag, har LS 2011 inngått avtale med Salten Kraftsamband (SKS), Avisa Nordland og Sambo/City Nord. I rene kontanter utgjør avtalen rundt 1,2 millioner kroner. Pluss andre ytelser. 17.oktober samlet LS2011/ Bodø Østre skytterlag de fire samarbeidspartnerne på SAS-hotellet i...

LS2011 til Bodø

Bodø Østre skytterlag ble tildelt arrangementet av Landsskytterstevnet i 2011 under skyttertinget holdt av Norges Skytterstyre juli 2007. Utdrag av protokoll fra Skyttertinget i Steinkjer Rådhus torsdag 26. juli 2007. Sak 4. Søknad om arrangement av LS 2011 I samsvar med vedtatt turnusordning søker Bodø Østre skytterlag om tildeling av LS 2011....