Blog

Landsskytterstevnet 2011 i Bodø: Hovedsamarbeidspartnere/-sponsorer er nå i boks

Foruten Sparebank 1 Nord-Norge, som også er hovedsponsor for Bodø Østre skytterlag, har LS 2011 inngått avtale med Salten Kraftsamband (SKS), Avisa Nordland og Sambo/City Nord. I rene kontanter utgjør avtalen rundt 1,2 millioner kroner. Pluss andre ytelser. 17.oktober samlet LS2011/ Bodø Østre skytterlag de fire samarbeidspartnerne på SAS-hotellet i...

DA-midler til LS2011

DA-Bodø har i møte 10.juni innvilget Bodø Østre Skytterlag inntil 1,65 millioner i DA kroner til planlegging og gjennomføring av Landsskytterstevnet i 2011. Midleneskal særlig benyttes til: Etablering av et sekretariat /stevnekontor Markedsføring av arrangementet, Bodø og fylket Utvikle arrangementskompetanse til større nasjonale arrangementer Leder av LS2011, Thor-Arne Tobiassen er...

Oppgradering til LS2011-arena

Oppgradering av Bestemorenga landsstevnebane til Landsskytterstevnet 2011 er nå i full gang. Bodø Østre skytterlag tar sikte på at det meste av anleggsarbeidet er utført i løpet av sommeren 2010, hvis alle planer overholdes. Deretter vil arrangøren konsentrere seg om å avvikle LS 2011. Bodø Østre venter nå i spenning...

LS2011 til Bodø

Bodø Østre skytterlag ble tildelt arrangementet av Landsskytterstevnet i 2011 under skyttertinget holdt av Norges Skytterstyre juli 2007. Utdrag av protokoll fra Skyttertinget i Steinkjer Rådhus torsdag 26. juli 2007. Sak 4. Søknad om arrangement av LS 2011 I samsvar med vedtatt turnusordning søker Bodø Østre skytterlag om tildeling av LS 2011....